Oferta Hurtowa

Dla operatorów i oświaty

oferta hurtowa dla operatorów i oświaty

Operatorów (Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych) oraz Jednostki Oświatowe zainteresowanych skorzystaniem z sieci Fiberlink zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z Ofertą Ramową (Wzorami Umów) zamieszczonymi poniżej.

oferta hurtowa dla operatorów i oświaty

Szczegóły oferty

OFERTA RAMOWA – TRANSMISJA DANYCH DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Usługi dostępu do łączy abonenckich na potrzeby transmisji danych do Jednostek Oświatowych Fiberlink świadczy w oparciu o Ofertę Ramową wraz z Cennikiem zaakceptowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 20 grudnia 2018 r. Dokumenty (w formie Wzoru Umowy wraz załącznikami) składające się na Ofertę Ramową Fiberlink, można pobrać poniżej.

Pobierz Ofertę Ramową dla Jednostek Oświatowych

 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE (SZKOŁY) W ZASIĘGU SIECI FIBERLINK

Lista Jednostek Oświatowych w planowanym zasięgu sieci Fiberlink zgodnie z wymaganiami konkursu POPC. Lista będzie aktualizowana wraz z rozwojem sieci.

Pobierz listę jednostek

 

OFERTA RAMOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Usługi dostępu do infrastruktury Fiberlink świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową. Dokumenty (w formie Wzorów Umów) składające się na Ofertę Ramową FIBELINK, można pobrać poniżej. Informacje o zasięgu Sieci Fiberlink (adresy Gospodarstw Domowych) i dostępnych elementach infrastruktury znajdują się w tabeli poniżej

Operatorów zainteresowanych skorzystaniem z usług na bazie Oferty Ramowej zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym: hurt@fiberlink.pl.

W tabeli do pobrania poniżej prezentujemy zestawienie Informacji Ogólnych o Sieci Fiberlink na potrzeby korzystania z usług hurtowych. Brak informacji o dacie aktualizacji oznacza, że informacje te jeszcze nie są dostępne, a usługi jeszcze nie są świadczone. Pod tabelą znajdują się załączniki z informacjami do pobrania. Informacje są aktualizowane na bieżąco.

Pobierz Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej 

Oferta Ramowa wraz z aktualizacją cennika obowiązująca od 10.04.2023

 

  1. Lista oraz lokalizacja (adres) Punktów Dostępu do Usługi BSA (PDU BSA). Pobierz listę. 
  2. Lista Punktów Adresowych (PA) w zasięgu sieci Fiberlink gotowych do świadczenia Usług. Lista zawiera także informację o PDU BSA, z którego świadczona jest Usługa BSA oraz informację o istnieniu przyłącza do danego PA. Pobierz listę (aktualizacja 22.02.2021 r.).
  3. Lista urządzeń ONT kompatybilnych z siecią Fiberlink. Pobierz listę.

 

Masz pytania dotyczące oferty hurtowej? Wyślij zapytanie!

Sprawdź nasze pozostałe usługi

Masz pytania? Napisz do nas