Sprawność paneli fotowoltaicznych – czym jest i co na nią wpływa?

Inwestując w fotowoltaikę, warto poznać związane z nią pojęcia, a także zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogą mieć istotny wpływ na wybór odpowiednich paneli. Szczególnie ważna jest sprawność paneli fotowoltaicznych. Co oznacza? Dlaczego to istotny parametr? I co ma największy wpływ na sprawność fotowoltaiki? Sprawdźmy!

Co to jest sprawność paneli fotowoltaicznych?

Sprawność paneli fotowoltaicznych, nazywana również efektywnością modułów, to procentowy stosunek ilości wyprodukowanej energii elektrycznej do energii słonecznej dostarczonej do ogniw. Mówiąc prościej, oznacza ona zdolność ogniw fotowoltaicznych do przetwarzania promieniowania słonecznego w prąd – informuje inwestora o tym, jaką moc może osiągnąć pojedynczy moduł i ile energii jest w stanie wyprodukować.

W praktyce, im wyższa jest sprawność ogniw fotowoltaicznych, tym lepszą jakość reprezentuje wybrany produkt. Parametr ten ma szczególne znaczenie w przypadku ograniczonej powierzchni dachu lub gruntu, na którym ma zostać zamontowana instalacja PV. Wyższa moc pojedynczego modułu oznacza, że można ograniczyć liczbę paneli znajdujących się na danej przestrzeni, uzyskując jednocześnie pożądaną ilość wytwarzanej energii.

Wyróżniamy nominalną i rzeczywistą sprawność paneli PV. Pierwsza oznacza, że moduły są testowane laboratoryjnie, w warunkach Standard Test Conditions (STC). Dużo bardziej miarodajna, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, jest jednak sprawność rzeczywista – w jej przypadku producenci posługują się wskaźnikiem Normal Operating Cell Temperature (NOCT), a testując panele, biorą pod uwagę:

  • nasłonecznienie 800 W/m2,
  • temperaturę 20°C,
  • współczynnik gęstości atmosfery 1,5 AM,
  • prędkość wiatru 1 m/s.

Czy wydajność i sprawność fotowoltaiki oznaczają to samo?

Nie, wydajność i sprawność instalacji fotowoltaicznej to dwa różne pojęcia. O ile bowiem sprawność odnosi się do ogniw fotowoltaicznych, o tyle wydajność dotyczy całej instalacji PV i jej możliwości związanych z produkcją energii elektrycznej.

Wynika z tego, że efektywność paneli fotowoltaicznych jest jednym z czynników, które wpływają na wydajność instalacji.

Co ma największy wpływ na sprawność instalacji fotowoltaicznej?

Na sprawność paneli fotowoltaicznych wpływ mają ich parametry techniczne, a także warunki atmosferyczne, w jakich pracują. Kluczową rolę odgrywają:

  • materiał, z jakiego wykonane zostały panele – obecnie stosowane są moduły  monokrystaliczne o sprawności 20-23%–18%
  • rodzaj powłoki antyrefleksyjnej, której zadaniem jest zwiększanie uzysku energii;
  • jakość łączenia ogniw fotowoltaicznych z innymi elementami instalacji PV;
  • wielkość modułu.

Jeżeli zaś chodzi o warunki atmosferyczne, największy wpływ na efektywność modułów ma poziom nasłonecznienia. Sprawność paneli fotowoltaicznych w zimie będzie więc niższa niż wiosną czy latem, kiedy to panele PV mają dostęp do większej ilości promieni słonecznych. Dużą rolę odgrywa także temperatura.

Pamiętaj! Wpływ na sprawność instalacji fotowoltaicznej mają również sposób i jakość montażu, prawidłowy dobór modułów i inwertera, a także regularna konserwacja techniczna. Jeżeli więc chcesz, aby panele działały efektywnie na przestrzeni wielu lat i pozwalały Ci zyskać niezależność energetyczną, skorzystaj z usług doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią fachowy montaż instalacji oraz usługi serwisowe.

Masz pytania? Napisz do nas