Ulga termomodernizacyjna 2024 – jak z niej skorzystać?

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na poprawienie ich efektywności energetycznej, mogą kolejny rok z rzędu skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli zainwestowałeś np. w panele fotowoltaiczne albo pompę ciepła, odliczysz od podatku swoje wydatki i tym samym zyskasz spore oszczędności. Sprawdź, jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2024 roku!

Czym jest ulga termomodernizacyjna i komu należy się w 2024 roku?

Ulga termomodernizacyjna 2024, podobnie jak w poprzednich latach, pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o wydatki, jakie zostały poniesione na poprawienie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom istniejących już obiektów mieszkalnych, w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, które rozliczają się na zasadach ogólnych (według stawek 12% i 32% na PIT-36 lub PIT-37);
 • przedsiębiorcy, którzy płacą podatek liniowy (według stawki 19% na PIT-36L);
 • podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (według różnych stawek na PIT-28).

Warto jednak pamiętać, że osoby te muszą z jednej strony być właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, a z drugiej ponieść wydatki związane z ich termomodernizacją.

Co można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Lista wydatków, które można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Mowa tu między innymi o kosztach zakupu i montażu:

 • paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych;
 • pomp ciepła;
 • kotłów olejowych i gazowych kondensacyjnych;
 • kotłów na biomasę;
 • zbiorników na olej lub gaz;
 • energooszczędnych okien i drzwi;
 • materiałów do docieplenia przegród czy fundamentów;
 • materiałów do instalacji grzewczej, ogrzewania elektrycznego lub ciepłej wody użytkowej.

W praktyce ulga termomodernizacyjna przysługuje wtedy, gdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego wprowadził ulepszenia prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą i do podgrzewania wody użytkowej, a także zdecydował się na częściową lub całkowitą zmianę źródeł energii na te odnawialne.

Ile na uldze termomodernizacyjnej zyska jeden podatnik, a ile małżeństwo?

Ulga termomodernizacyjna w 2024 roku wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych dla jednego podatnika. Oznacza to, że w przypadku małżeństw całkowite odliczenie od podatku może wynieść maksymalnie 106 tysięcy złotych, ponieważ każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem.

Uwaga! Aby małżonkowie mogli odliczyć podwójny limit, wymagane jest wystawienie odrębnych dla każdego z nich faktur za poniesione wydatki.

Do kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2024?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe, jeżeli inwestycja została zrealizowana w okresie 3 kolejnych lat – licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Jeżeli dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostało zakończone w tym terminie, podatnik musi doliczyć kwoty uprzednio odliczone (za rok podatkowy, w którym upłynął termin).

Warto pamiętać, że wydatki, które nie znalazły pokrycia w dochodzie podatnika za dany rok podatkowy, można odliczać w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek).

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku?

Ulgę termomodernizacyjną można uwzględnić w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, a mówiąc dokładniej – w załączniku PIT/0. Aby jednak z niej skorzystać, niezbędne jest przedstawienie faktur i rachunków, które stanowią potwierdzenie wydatków na prace związane z poprawą efektywności energetycznej budynku.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Do jej obliczenia niezbędne są: dochód podatnika, wysokość wydatków na prace termomodernizacyjne (zsumowane z faktur VAT) oraz odpowiednia skala podatkowa, w oparciu o którą dokonywane jest rozliczenie.

Przykład

Jan Kowalski w 2023 roku uzyskał dochód w wysokości 80 000 złotych i założył instalację fotowoltaiczną, na którą wydał łącznie 22 000 złotych. Skala podatkowa dla jego dochodu wynosi 12% (I próg podatkowy do 120 000 złotych).

Aby obliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2024 roku, musi on pomnożyć 12% podatku przez koszt instalacji, który będzie odliczony od podstawy opodatkowania:

22 000 x 12% = 2 640 zł.

Kwota ulgi termomodernizacyjnej przysługująca Janowi Kowalskiemu to 2 640 zł.

Pamiętaj! Jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, należy odliczyć kwotę wraz z tym podatkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik nie odliczył tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Masz pytania? Napisz do nas