Zamrożenie cen prądu i nowe taryfy w 2024. Wszystko, co trzeba wiedzieć!

Rosnące ceny prądu mocno dały się we znaki zarówno gospodarstwom domowym, jak i firmom. Mamy jednak dwie dobre wiadomości – po pierwsze, sytuacja na rynku surowców, takich jak węgiel i gaz, stabilizuje się, a po drugie, od 1 stycznia 2024 r. możemy liczyć na ponowne zamrożenie cen prądu. Na czym to polega, komu przysługuje i jakie są limity? Oto wszystko, co musisz wiedzieć!

Zamrożenie cen prądu 2024 – na czym polega?

Zamrożenie cen prądu będzie obowiązywać od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i jest efektem Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Jej celem jest zredukowanie wpływu podwyżek cen prądu (a także gazu i ciepła) na najbardziej wrażliwych odbiorców poprzez utrzymanie cen energii na poziomie tych, jakie obowiązywały w 2022 roku.

W związku z tym wprowadzone zostały nowe limity, do których obowiązuje zamrożenie cen energii elektrycznej. Mowa tu o:

  • 1500 kWh dla odbiorców uprawnionych (w tym gospodarstw domowych i odbiorców realizujących budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego);
  • 1800 kWh dla odbiorców uprawnionych, którzy posiadają jedno z następujących orzeczeń:

– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– o całkowitej niezdolności do pracy;

– o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

– o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (lub gdy mieszkają z taką osobą);

  • 2000 kWh dla odbiorców uprawnionych, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny albo prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji wolnej;
  • Iloczynie 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym dla administratorów rodzinnych ogrodów działkowych, które mają wspólny pomiar energii elektrycznej i jest ona zużywana na potrzeby altan (nie dotyczy ogrodów działkowych, w których wykonywana jest działalność gospodarcza).

Warto dodać, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie obowiązywać również zamrożenie cen prądu dla firm (małych i średnich). Będą one mogły skorzystać z cen energii elektrycznej na poziomie maksymalnie 693 zł za MWh.

Kto musi złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu?

Wniosek o zamrożenie cen prądu, a mówiąc dokładniej – oświadczenie, nie jest wymagane w przypadku odbiorców, którzy już wcześniej złożyli stosowne oświadczenie i byli objęci Tarczą Solidarnościową w 2023 roku. Są oni uprawnieni do korzystania z nowych limitów, które zostaną zastosowane automatycznie.

Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku odbiorców uprawnionych do podwyższonego limitu, jeżeli nie złożyli oni oświadczenia w 2022 lub 2023 roku albo nie korzystali z podwyższonych limitów w ramach Tarczy Solidarnościowej w 2023 roku. Wniosek o zamrożenie cen prądu powinni oni złożyć do 31 marca 2024 roku.

Uwaga! Oświadczenie o spełnieniu warunków ustalonych w ustawie znajdziesz na stronie swojego dostawcy energii.

Czy prosumenci mogą skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej?

Tak i dotyczy to zarówno prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu, jak i w systemie opustów (net-metering). Podobnie jak inni odbiorcy z grupy taryfowej G mogą oni skorzystać z zamrożonych cen energii elektrycznej w ramach ustawowych limitów zużycia lub limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (1500 kWh, 1800 kWh, 2000 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym).

W przypadku prosumentów rozliczanych w systemie net metering zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

Masz pytania? Napisz do nas