Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

3

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób nieposiadających konta (Panel Klienta) w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 4. w celu marketingu bezpośredniego (informowania o własnych usługach, zmianach
  w zakresie i sposobie ich świadczenia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prezentacji świadczonych przez Administratora usług;
 5. w celu korzystania z formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4

Osoby, które rejestrują się w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do obsługi konta (Panel Klienta) w Serwisie, to jest przypisanego loginu oraz hasła.

Dane osobowe umieszczone na koncie (Panel Klienta) w Serwisie są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz stabilności świadczonych przez Administratora usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań;
 5. w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji usług własnych;
 6. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, a także z przepisów prawa telekomunikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

5

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, który przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, jaką jest czat za pośrednictwem technologii Messenger, nawiązał kontakt z Administratorem.

Chat jest opcjonalną usługą Serwisu stosowaną w obsłudze Użytkowników. Komunikację z konsultantem umożliwia komunikator zintegrowany z platformą Messenger, który nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na urządzeniu Użytkownika oraz do którego dostęp uzyskuje się przez kliknięcie przycisku „Rozpocznij czat”.

Korzystając z chatu jako gość, Użytkownik akceptuje Regulamin Meta. Informacje o tym, jak Meta zbiera, wykorzystuje i udostępnia Dane osobowe, zawierają Zasady ochrony prywatności. O wykorzystaniu plików cookie i podobnych technologii informują Zasady dotyczące plików cookie.

Dane osobowe, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z takiej formy kontaktu, są przetwarzane:

 1. w celu obsługi przesłanego zapytania, to jest w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w tym również w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług Administratora, jeżeli tego dotyczyło złożone przez Użytkownika zapytanie w ramach czatu – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze zapytań kierowanych za pośrednictwem chatu oraz możliwości załatwienia zainicjowanej przez Użytkownika sprawy;
 2. w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji usług własnych;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
6

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

7

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które są przetwarzanie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej i przesłania na adres mailowy: rodo@fiberlink.pl.

8

Fiberlink nie poddaje danych osobowych Użytkowników zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

9

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, informacje z Serwisu, np. statystyki wygenerowane w oparciu o nie, mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie. Fiberlink przetwarza dane osobowe Użytkowników do czasu realizacji celu określonego w zgodzie Użytkownika lub do momentu cofnięcia jego zgody, bądź wniesienia przez niego sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

10

Fiberlink nie będzie udostępniał danych przetwarzanych w celach marketingowych innym odbiorcom, jednak w niektórych przypadkach Administrator może powierzyć przetwarzanie jego podwykonawcom lub agencji z którą współpracuje w zakresie promowania. W wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania, podmiotu świadczącego na rzecz Fiberlink obsługę prawną czy podatkową.

11

Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

12

Dane osobowe przetwarzane przez Fiberlink mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

13

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych podanych osób narusza przepisy RODO Użytkownik dysponuje prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania? Napisz do nas