Udogodnienia dla niepełnosprawnych

INFORMACJE O OFEROWANYCH PRZEZ FIBERLINK SPÓŁKA Z O.O.

UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

FIBERLINK Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tadeusza Ważewskiego 17, w trosce o każdego Abonenta, zapewnia dostęp do udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Chcemy, żeby podczas kontaktów z FIBERLINK każdy z naszych Abonentów czuł się komfortowo i był w pełni zadowolony.

W tym celu:

 1. Zapewniamy dostęp do tłumacza języka migowego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 w naszych Biurach:

 • Biuro Obsługi Klienta, ul. Tadeusza Ważewskiego 17, Kraków

 • Biuro Obsługi Klienta, S-Mall Park, ul. Adama Mickiewicza 113, Skawina

 • Biuro Obsługi Klienta, Galeria NaCl, ul. Piłsudskiego 73, Wieliczka

 1. Zapewniamy dostęp do naszych Biur dla osób z upośledzeniem narządu ruchu, wg poniższego wykazu:

 • Biuro Obsługi Klienta, ul. Tadeusza Ważewskiego 17, Kraków

 • Biuro Obsługi Klienta, S-Mall Park, ul. Adama Mickiewicza 113, Skawina

 1. Udostępniamy także dedykowane osobom niepełnosprawnym miejsce parkingowe przy naszym Biurze Obsługi Klienta w Krakowie.

 2. Oferujemy możliwość wizyty naszego Przedstawiciela w domu, w uzgodnionym wcześniej dowolnym terminie – w dni robocze od poniedziałku do soboty.

 1. Dostosowaliśmy naszą stronę internetową www.fiberlink.pl do wymagań Web Content Accessibility (WCAG 2.0).

 2. Na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” udostępniamy Regulamin Usług Fiberlink, Cenniki usług Fiberlink oraz umowy i dodatkowe dokumenty pisane dużą czcionką. Dokumenty te również dostępne są we wszystkich Biurach Obsługi Klienta.

 3. Na każde żądanie Abonenta, będącego osoba słabowidzącą, udostępniamy informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, jeżeli dotyczy to okresu, za który już została wystawiona faktura i niezwłocznie po wystawieniu faktury, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed rozpoczęciem lub w tracie bieżącego okresu rozliczeniowego.

 1. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania udostępniamy wzorce Umowy abonenckiej, Regulaminu świadczenia usług oraz Cenniki sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym – przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Promocji przygotowane przez Fiberlink w alfabecie łacińskim.

 2. Wszystkie dokumenty można zamówić:

 • w dowolnym Biurze Obsługi Klienta;

 • mailowo, pisząc na adres biuro@fiberlink.pl;

 • przez telefon pod numerem Infolinii: 12 444 50 00.

Masz pytania? Napisz do nas