Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Infolinia

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Dane osobowe podane podczas rozmowy telefonicznej z jednym z operatorów Fiberlink przetwarzane są w celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, w tym również w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług Fiberlink, jeżeli tego dotyczyło złożone przez Użytkownika zapytanie;
  2. sporządzenia projektu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fiberlink oraz przesłanie Użytkownikowi przygotowanych przez Fiberlink dokumentów;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza dane osobowe:

  1. w celu odpowiedzi na złożone zapytanie w oparciu o wyrażoną zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
  2. w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy z Fiberlink [na podstawie art. 6 ust. 1 lub b RODO];
  3. w celu realizacji własnych działań marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych, jak również ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w związku z niezbędnością przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych poprzednio celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

4

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. dostawcy, którym Fiberlink zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

5

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, a w przypadku braku cofnięcia zgody przez rok po okresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
  2. podejmowania działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika w okresie obowiązywania umowy z Fiberlink, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, a w przypadku niezawarcia umowy z Fiberlink przez okres roku od dnia ostatniego kontaktu z Fiberlink;
  3. podejmowania przez Fiberlink działań marketingowych, do czasu wycofania zgody przez Użytkownika a w przypadku braku cofnięcia zgody przez rok od ostatniego kontaktu.
6

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które są przetwarzanie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej i przesłania na adres mailowy: rodo@fiberlink.pl.

7

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

8

W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Masz pytania? Napisz do nas