Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
– Portale Społecznościowe

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przeglądających, komentujących, którzy polubili, obserwujących, udostępniających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych albo jego poszczególne elementy. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

3

W przypadku osób zarejestrowanych zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego informacje te co do zasady są poszerzone o odnośniki do profili osób które mając konto samodzielnie weszły w jakąkolwiek interakcję z fanpage Fiberlink. Źródłem informacji mogą więc być zarówno sami użytkownicy fanpage jak i portal społecznościowy.

4

Dane osobowe oraz informacje o tym, że i w jaki sposób Użytkownik wchodzi w interakcje z fanpage Fiberlink w portalach społecznościowych mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

5

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które są przetwarzanie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej i przesłania na adres mailowy: rodo@fiberlink.pl.

6

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych podanych osób narusza przepisy RODO Użytkownik dysponuje prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, informacje z fanpage, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie. Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez Administratora, np. z grona fanów.

8

Korzystanie z fanpage w portalach społecznościowych, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od Użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.

9

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. dostawcy, którym Fiberlink zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

10

W celu udostępnienia informacji reklamowej Użytkownikowi, Fiberlink w niektórych przepadkach wykorzystuje profilowanie, tj. dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Fiberlink ocenia wybrane czynniki w celu dopasowania treści od indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Masz pytania? Napisz do nas