Fiberlink w grupie TOYA

Komunikat Prasowy 11.01.2019 

Miło nam poinformować, iż na mocy zawartego porozumienia spółka TOYA przejęła większościowy pakiet udziałów w firmie Fiberlink.
 
Połączenie ze znaną, piątą co do wielkości siecią kablową w Polsce dostarczającą usługi telewizji cyfrowej, Internetu oraz telefonii do blisko dwustu tysięcy Klientów umożliwia firmie Fiberlink dynamiczny rozwój i dostęp do usług sieci TOYA.
 
Połączenie z firmą TOYA pozwoli na zwiększenie wydatków na inwestycje, przy zachowaniu zarządowi spółki dotychczasowej autonomii. Nazwa spółki oraz skład zarządu pozostają bez zmian:
 
„Fiberlink pozostaje niezależnym podmiotem realizującym strategię rozwoju sieci światłowodowej na obszarach wokół Krakowa. Połączenie z grupą TOYA pozwoli zaoferować naszym klientom większy zakres usług w tym jedną z najbogatszych usług telewizyjnych na rynku” – mówi Łukasz Leśniak, Prezes Zarządu firmy Fiberlink.
 
Rebranding Fierlink zakłada dodanie do obecnego logotypu elementu informującego o przynależności firmy do grupy TOYA.
 
Dzięki wsparciu inwestora, firma Fiberlink będzie mogła znacząco przyspieszyć prace nad poprawą jakości świadczonych usług oraz sukcesywnie wzmacniać swój udział w rynku, poprzez dynamiczny rozwój sieci światłowodowej, zwiększenie zatrudnienia, oraz rozszerzenie pakietu usług dodatkowych, w tym dostępu do szerokiej oferty programowej TOYA TV oraz usług mobilnych.
 
Dla spółki TOYA to kolejny krok w kierunku zwiększenia skali działalności, oraz zasięgu na nowym obszarze. Firmy zyskały dostęp do sieci światłowodowej w rejonie Krakowa i okolic o łącznej długości tysiąca stu kilometrów, w zasięgu której znajduje się obecnie osiemdziesiąt pięć tysięcy gospodarstw domowych oraz firm. Zasięg ten dynamicznie się zwiększa za sprawą trwających inwestycji, zarówno ze strony grupy TOYA na terenie Krakowa, jak i budowy sieci przez firmę Fiberlink finansowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego powstanie dodatkowe dziewięćset kilometrów światłowodów, które obejmą swoim zasięgiem osiemnaście tys. gospodarstw domowych oraz sto trzydzieści siedem placówek oświatowych.

Masz pytania? Napisz do nas