Komunikat dotyczący zmian w regulaminie i umowach abonenckich

Szanowni Państwo,

z dniem 21 grudnia 2020 roku wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku (Dz. U. 171, poz. 1800 z późn. zm.), która powoduje konieczność wprowadzenia zmian do obecnie obowiązujących umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i regulaminu. Wprowadzane zmiany nie wiążą się dla Państwa z żadnymi nowymi obowiązkami, nie wpływają na wysokość dotychczasowych opłat ani nie powodują nowych kosztów. Celem wprowadzanych przez naszą Spółkę zmian jest rozszerzenie Państwa uprawnień i wprowadzenie ułatwień w zakresie komunikacji z naszą Spółką.

Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i regulaminu wejdą w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku. Jeżeli nie akceptują Państwo wprowadzanych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy, naszej Spółce przysługuje zwrot ulg, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W załączonym poniżej dokumencie przedstawiamy treść wprowadzanych zmian. W przypadku gdy stosowne postanowienia Państwa umowy lub regulaminu mają odmienną numerację niż wskazana poniżej, wprowadzane zmiany mają zastosowania niezależnie od numeracji w Państwa dokumentach. Postanowienia umowy i regulaminu w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego zawiadomienia, jednak nie wcześniej niż od dnia 21 grudnia 2020 r.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany będą dla Państwa ułatwieniem w korzystaniu z naszych usług, do czego zawsze dążymy.

Przeczytaj pełną treść Komunikatu.

Masz pytania? Napisz do nas