fotowoltaika - czym jest i jak działa

Czym jest i jak działa fotowoltaika?

W ostatnim czasie wiele słyszy się o fotowoltaice. W coraz większej liczbie gospodarstw domowych możemy znaleźć panele słoneczne ulokowane na dachach lub obok budynków. Wciąż jednak niewiele osób wie, czym właściwie jest fotowoltaika i jak działa. Dowiedzmy się, na jakiej zasadzie funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna.

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaiką nazywa się proces produkcji energii elektrycznej z udziałem promieni słonecznych. Warto wiedzieć, że słońce jest trzecim co do wielkości źródłem energii odnawialnej na świecie. Pozostałe dwa to woda i wiatr. Wiele wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości słońce stanie się jednym z największych źródeł OZE. Przekształcone w energię elektryczną promienie słoneczne mogą służyć do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w domu i nie tylko. Coraz częściej z technologii tej korzystają zarządcy miast, zasilając „słońcem” parkometry, sygnalizacje drogowe itd.

Fotowoltaika – jak działa?

Aby móc pobierać energię z promieni słonecznych, niezbędne są ogniwa fotowoltaiczne, które są połączone w moduły fotowoltaiczne. W ogniwach dochodzi do zmiany promieniowania w energię elektryczną. Proces ten nazywa się efektem fotowoltaicznym. Ogniwa to układy, składające się z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu). Przewodzi on ładunek elektryczny w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych takich jak temperatura czy promieniowanie słoneczne. Kilka modułów fotowoltaicznych, które zasilają dany falownik, tworzą panel fotowoltaiczny. Z kolei elementy, które umożliwiają montaż paneli w wybranym miejscu, nazywa się konstrukcją wsporczą.

Wytworzony w instalacji prąd stały przepływa przez inwerter, zwany również falownikiem. Dzięki temu zostaje on przekształcony w prąd przemienny, czyli taki, który występuje w klasycznych gniazdkach (230 V). Wyprodukowaną energię można magazynować, sprzedawać bądź zużywać na bieżąco.

Aby system fotowoltaiczny był efektywny, musi mieć łatwy dostęp do promieni słonecznych. Nie może znajdować się w cieniu. Właśnie z tego względu panele montuje się w różnych miejscach. Najczęściej widuje się je na dachach budynków albo na gruncie.

Co dzieje się z wytworzoną energią?

Częścią instalacji fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest wykonywanie pomiarów przepływu prądu. Zlicza on wyprodukowaną energię oraz tę, która została pobrana z sieci energetycznej. Dobrze dobrana do potrzeb instalacja powinna być wystarczająca, czyli nie powinna generować dodatkowych opłat. Nie zawsze jednak stworzona przez fotowoltaikę energia wystarczy na pokrycie zapotrzebowania danego gospodarstwa. Wówczas trzeba skorzystać z sieci elektroenergetycznej. Co natomiast w sytuacji, kiedy nasza instalacja wytworzy więcej energii, niż potrzebujemy? Wtedy jej nadmiar trafia ona do sieci.

System sprzedażowy energii fotowoltaicznej

Od 1 kwietnia 2022 pojawił się nowy system sprzedażowy energii fotowoltaicznej, zwany net-bilingiem. Polega on na wartościowym, a nie ilościowym rozliczaniu. Co to właściwie oznacza? Otóż nadwyżki energii, które wytworzy dane gospodarstwo, są sprzedawane do sieci po cenach rynkowych. Początkowo prosumenci będą mogli liczyć na ceny hurtowe energii obowiązujące w poprzednim miesiącu. Natomiast od 2024 r. rozliczanie będzie przebiegało na podstawie średnich cen godzinowych.

Pieniądze, które zostaną pozyskane poprzez sprzedaż nadwyżek, trafią na indywidualne konto, tworząc w ten sposób depozyt prosumencki. Jak można wykorzystać zgromadzone środki? Nie można ich wypłacić. Pieniądze te będzie można natomiast przeznaczyć na opłacenie zużytej energii elektrycznej z sieci.

Sprawdź naszą konkurencyjną ofertę na instalację fotowoltaiczną: Przechodzę do oferty.

Masz pytania? Napisz do nas