Abonament radiowo-telewizyjny: dlaczego go płacimy i na co jest przeznaczany?

Na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego krąży wiele mitów. Kto musi go płacić? Na co jest przeznaczany? Czy można go uniknąć lub pozbyć się obowiązku zapłaty? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Czym jest abonament radiowo-telewizyjny?

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, dzięki której funkcjonują telewizja i radio publiczne. Dla przeciętnego obywatela jest to po prostu obowiązek uiszczania regularnych, miesięcznych opłat za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Zasadność i wysokość opłaty pobieranej od dnia 21 kwietnia 2005 roku reguluje ustawa o opłatach abonamentowych.

Warto wyjaśnić, co rozumiemy przez odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Jest to urządzenie stałe lub przenośne, które umożliwia natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. Każde takie urządzenie powinno być zarejestrowane za pośrednictwem Poczty Polskiej – można zrobić to bezpośrednio w placówce pocztowej lub online. Tam nadaje się urządzeniu numer identyfikacyjny, a pierwszą opłatę abonamentu należy uiścić z pierwszym dniem pierwszego miesiąca po rejestracji urządzenia.

Obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego dotyczy niemal wszystkich krajów europejskich. Np. w Niemczech obowiązuje jednolita opłata na każde gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby odbiorników w domu, a w Czechach abonament doliczany jest do opłat za energię elektryczną.

Na co jest przeznaczany abonament radiowo-telewizyjny?

Dzięki abonamentowi radiowo-telewizyjnemu możliwe jest realizowanie misji publicznej. Środki uzyskane z opłaty przeznaczane są na działalność radia i telewizji publicznej, których celem powinno być zaspokajanie potrzeb informacyjnych szerokiej grupy odbiorców. W przeciwieństwie do nadawców komercyjnych telewizja i radio publiczne powinny realizować potrzeby wszystkich osób. Dzięki temu, że te publiczne media opłacane są w dużej mierze z opłat dokonywanych przez obywateli, często można w nich znaleźć programy niszowe, mające wierne grono odbiorców, ale niekoniecznie opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W teorii, im większa liczba ludzi płacących w danym kraju abonament radiowo-telewizyjny, tym bogatszy i bardziej urozmaicony powinien być program publicznej telewizji i radia.

Ile wynosi opłata abonamentowa za publiczne radio i telewizję

O wysokości opłaty za abonament radiowo-telewizyjny decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Choć opłatę powinny uiszczać wszystkie gospodarstwa domowe, w których jest zarejestrowane radio lub telewizor, średnia ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce to około 30% (i trend jest z roku na rok spadkowy). Ile kosztuje abonament radiowo-telewizyjny? Ceny są zróżnicowane w zależności od tego, z jakiego odbiornika korzystasz. Miesięczny abonament za używanie telewizora lub telewizora i radia to 24,50 zł. Jeśli korzystasz tylko z odbiornika radiowego, zapłacisz miesięcznie 7,50 zł. W obu przypadkach korzystniej jest uiścić abonament za cały rok z góry (81 zł rocznie za odbiornik radiowy, 264,60 zł za telewizor i radio). Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego utrzymuje się na stałym poziomie od 2017 roku, jak ustaliła KRRiT, w roku 2022 również pozostanie na tym poziomie.

Kto nie musi płacić abonamentu radiowo- telewizyjnego

Niektóre grupy są zwolnione z obowiązku uiszczania abonamentu.

  • Osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, posiadające pierwszą grupę inwalidzką, znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • Osoby powyżej 75 roku życia, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną.
  • Osoby niesłyszące i osoby niewidome.
  • Rodziny, które pobierają świadczenia rodzinne.
  • Inwalidzi wojenni, kombatanci, weterani wojenni.
  • Osoby bezrobotne i posiadające prawo do świadczeń przedemerytalnych i świadczeń pomocy społecznej.

Masz pytania? Napisz do nas