Co to jest wirus komputerowy?

Każdy, kto choć w niewielkim stopniu zaznajomiony jest z obsługą komputera, wie, jak uciążliwym problemem są wirusy komputerowe. Wiele osób jednak zatrzymuje się wyłącznie na samej świadomości ich istnienia, nie podejmując jakichkolwiek działań w celu zabezpieczenia swojego sprzętu przed ich działaniem. Czym jest wirus komputerowy i jak skutecznie zabezpieczyć się przed tym zagrożeniem?

Wirus komputerowy – czym jest?

Trudno o stworzenie szczegółowej definicji wirusa komputerowego, która jasno i ściśle określałaby cechy i działanie każdego z nich. W ogólnym ujęciu wirus komputerowy można jednak określić jako program komputerowy lub fragment kodu, posiadający umiejętność samodzielnej replikacji bez zgody użytkownika danego komputera. Z czasem zagnieżdża się w strukturze komputera, tym samym siejąc w nim spustoszenie.

Wirus komputerowy działa w sposób bardzo podobny do infekcji, dotykającej człowieka. Niepożądane drobnoustroje, podobnie jak niechciane programy, trudno jest wyłapać w porę, a tym samym obronić się na czas przed ich destrukcyjnym działaniem. Na początku działa on w ukryciu, niezauważalnie, lecz realnie pracując na szkodę organizmu żywiciela, jakim w tym wypadku jest nasz komputer.

Wirus komputerowy – rodzaje

Pod określeniem wirus komputerowy mieści się co najmniej kilkanaście najróżniejszych rodzajów niepożądanych, szkodliwych programów i kodów, działających destrukcyjnie na strukturę i kondycję komputera. Wirusy mogą przybierać różne formy, jak i zajmować różne miejsca w komputerze.

Działające na szkodę naszych komputerów wirusy podzielić możemy na kilka różnych kategorii, biorąc pod uwagę zróżnicowane kryteria. Są to między innymi wirusy:

  • Gnieżdżące – będące wyjątkowo złośliwą grupą wirusów, zajmujące najczęściej twardy dysk. Wirusy gnieżdżące powoli niszczą twardy dysk, wskutek czego użytkownik powoli traci do niego dostęp,
  • Pasożytnicze – wirusy, które infekują komputer i używają go do zarażania innych urządzeń i podzespołów,
  • Polimorficzne – posiadające umiejętność zmiany kodu, co czyni go znacznie trudniejszym do wykrycia, zwłaszcza przez słabszej jakości programy antywirusowe,
  • Wieloczęściowe – będące wirusami wyjątkowo agresywnymi, które atakują komputer na wiele sposobów jednocześnie.
  • Towarzyszące – przedostające się do komputera i tworzące kopie zapasowe zainfekowanych plików.

Wirusy komputerowe – najgroźniejsze typy

Na użytkowników komputerów czyha wiele niebezpiecznych wirusów. Niektóre z nich są jednak szczególnie destrukcyjne, trudne do wykrycia, jak i pozbycia się. Należą do nich Trojany, których nazwa inspirowana jest atakiem słynnego konia Trojańskiego. Podobnie, ta jak historyczna konstrukcja, Trojany przedostają się do komputera, podszywając się pod inne programy. Uznawane za jedne z najgorszych wirusów komputerowych Trojany także dzielą się na kilka poszczególnych kategorii, takich, jak:

  • Wabbity – które replikują się tak długo, aż nie wyczerpią wszystkich dostępnych zasobów, czego skutkiem jest całkowite zablokowanie komputera,
  • Backdoor – czyli wirusy, będące luką w systemie, wykorzystywaną jako furtka dla wirusa,
  • Rootkit – wirusy będące swoistym zestawem narzędzi, pozwalającym na podszywanie się pod administratora danego systemu. Pozwala to na nadanie uprawnień do komputera i jego danych osobom trzecim.

Wirus komputerowy – pierwsze objawy i sposoby zapobiegania

Podobnie jak infekcję rozwijającą się w organizmie człowieka, także i wirusa komputerowego możemy rozpoznać po kilku pierwszych objawach jego obecności. Jest to przede wszystkim wyraźnie spowolnione działanie komputera, ale także pojawiające się coraz częściej podejrzane komunikaty i wyskakujące okna. Ponadto należy zwiększyć czujność, kiedy nazbyt często doskwiera nam brak połączenia z internetem a na liście programów pojawiają się nowe, nieinstalowane przez nas pliki. Powodem do niepokoju mogą być również znikające pliki oraz problemy z logowaniem się do wybranych kont.

Skutki zainfekowania komputera wirusem mogą być bardzo poważne, dlatego tak ważne jest aby zapobiegać i unikać wszelkiego ryzyka zablokowania swojego sprzętu. Warto więc zainwestować w dobrej jakości oprogramowanie antywirusowe na każdym urządzeniu mającym dostęp do internetu, a także zwracać szczególną uwagę na to, aby nie pobierać plików z niepewnych źródeł, nie klikać w załączniki od niezweryfikowanych odbiorców, a także dwa razy sprawdzić, czy nadawca maila, który prosi nas o dokonanie płatności, jest tym za kogo się podaje. Zachowując, nawet te podstawowe sposoby zapobiegania, znacząco zmniejszamy ryzyko zainfekowania naszego komputera.

Masz pytania? Napisz do nas