POPC, czyli jak zapewniamy łączność ze światem

Choć Internet i sieci światłowodowe są w Polsce coraz bardziej powszechne, wciąż odbiegamy w tej kwestii od wielu krajów Unii Europejskiej. Aby więc dołożyć swoją cegiełkę w zapewnianiu równych szans rozwojowych wszystkim małopolskim regionom, wzięliśmy udział w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Program został zakończony w zeszłym roku, a dzięki niemu staliśmy się wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w regionie.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Na początek warto powiedzieć kilka słów o samym programie. POPC to realizowany w latach 2014-2020 pierwszy unijny program, który w tak kompleksowy sposób zajmuje się funduszami UE dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program kierowany był do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek administracji rządowej, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, państwowych organizacji kultury, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Cel programu POPC: wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego Internetu. Program miał zapewnić budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych, które wciąż stanowiły białe plamy na mapie dostępu do szybkiego Internetu – na słabo zaludnionych terenach, takich znajdujących się z dala od dużych aglomeracji oraz miejscach mało atrakcyjnych biznesowo. Eksperci szacują, że dzięki programowi nawet 2 miliony gospodarstw domowych znajdujących się na tych obszarach będzie w zasięgu sieci światłowodowej.

Oprócz zapewnienia szerszego dostępu do szybkiego Internetu program miał umożliwić również załatwianie spraw urzędowych przez Internet, a także dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki w Internecie.

Fiberlink w POPC

Dołączyliśmy do programu, aby przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu osób zamieszkujących na terenach słabo zurbanizowanych. Naszym głównym celem było umożliwienie stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych i rozwijanie przez uczniów kompetencji cyfrowych. Program realizowaliśmy w latach 2017-2020 na terenach nieobjętych komercyjnym dostępem do Internetu szerokopasmowego. Internet Wieliczka, Internet Niepołomice, Światłowód w Wieliczce, Światłowód w Myślenicach – na tych obszarach skupiliśmy się przede wszystkim. Wykonawcą generalnym projektów była firma Wasko z Gliwic. Na wykonanie projektów otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości prawie 15 milionów złotych, całkowita wartość inwestycji przekroczyła jednak 21,5 mln złotych.

W ramach POPC uzgodniliśmy jako przedmiot całej inwestycji zbudowanie ponad 800 km bieżących sieci komunikacyjnych w powiatach myślenickim i wielickim, aby zapewnić dostęp do Internetu jako uzupełnienie istniejącej już infrastruktury telekomunikacyjnej.

Cele, które zrealizowaliśmy w ramach POPC

W czasie trwania programu podczas budowy wykorzystaliśmy ponad 1000 km kabla światłowodowego. Utworzyliśmy aż 45 węzłów dostępowych i dostarczyliśmy szybkie łącze światłowodowe do 125 jednostek oświatowych i szkół. Sieć o przepustowości ponad 100 Mb/s, którą stworzyliśmy od zera, zapewniła dostęp do usług komunikacyjnych NGA dla około 18 000 gospodarstw domowych w 140 miejscowościach w Małopolsce. Nowa sieć światłowodowa może osiągać prędkość nawet 900 Mb/s, dzięki czemu jej beneficjenci, czyli mieszkańcy obszarów objętych inwestycją, otrzymali pełny dostęp do szeroko pojętych możliwości cyfrowych – zarówno tych związanych z edukacją i dokształcaniem, jak i rozrywką czy np. możliwości łatwego i taniego komunikowania się przez Internet.

Zobacz podsumowanie wideo z realizacji Projektu: ZOBACZ WIDEO.

 

Masz pytania? Napisz do nas