Student Pracuje w Krakowie – lokalna akcja portalu Aplikuj.pl

Serwis pracy Aplikuj.pl w kwietniu wyszedł z inicjatywą Student Pracuje, która ma przedstawić sytuację na rynku pracy dla studentów w Krakowie. Akcja obejmuje konkurs dla studentów oraz badanie online, które umożliwi określenie aktualnych warunków zatrudnienia dla młodych w regionie. Partnerem projektu zostało m.in. Miasto Kraków.

Ankieta skierowana do studentów i absolwentów była aktywna do 10 maja. Odpowiedzi uczestników badania zostaną poddane analizie, a wyciągnięte z nich wnioski znajdziemy w raporcie podsumowującym akcję. W międzyczasie trwa również konkurs dla studentów na najciekawszą historię z pracy podczas studiów.

Cele projektu

Inicjatywa Student Pracuje ma ukazać, jak wyglądają realia pracy podczas studiów na obecnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Czy spadek bezrobocia i rosnąca liczba wakatów wpływają na poprawę warunków zatrudnienia młodych osób? Na jakie zarobki mogą liczyć i z jakimi spotykają się trudnościami? Wreszcie: jakie stanowiska cieszą się popularnością, a jakie mają kiepską opinię wśród studentów? Na te i wiele innych pytań odpowie raport podsumowujący badanie.

Młodzi aktywni

Kraków to miasto studentów i turystów, w którym nie brakuje mniej lub bardziej atrakcyjnych miejsc pracy. Te jednak przeważnie nie są dobrze płatne; duża liczba chętnych oraz dodatkowa siła robocza z zagranicy sprawiają, że pracodawcy często proponują młodym minimalne stawki. A warto wspomnieć, że mamy całkiem pracowitych studentów. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że 54% miesięcznego budżetu studentów pochodzi z pracy zarobkowej.

45% respondentów w ankiecie przeprowadzonej przez Aplikuj.pl, przyznało, że stawki dla studentów w Krakowie są za niskie. Wprawdzie spotyka się mniej nadużyć pracodawców niż jeszcze kilka lat temu, ale warunki zatrudnienia dla osób w trakcie kształcenia nadal są w większości mało atrakcyjne w porównaniu np. do innych krajów Unii Europejskiej.

Publikacja raportu już w czerwcu

Aby przybliżyć te i inne problematyczne kwestie związane z pracą studentów, organizatorzy akcji dokonają omówienia najciekawszych wyników ankiety. Raport z badania i całego projektu zawierać będzie również sekcję poradnikową, w której znajdą się praktyczne wskazówki oraz informacje prawne zarówno dla studentów, jak i zatrudniających ich pracodawców.
Na początku czerwca raport zostanie opublikowany, rozprzestrzeniony wśród partnerów, biur karier oraz w mediach regionalnych. Tymczasem więcej informacji o badaniu i całej akcji można znaleźć na stronie: https://www.aplikuj.pl/praca-dla-studenta-krakow

W tym samym czasie poznamy także wyniki konkursu i laureatów głównych nagród.

Masz pytania? Napisz do nas