Za co odpowiada dostawca internetu?

Dziś chyba nikt nie ma problemu z wyjaśnieniem, czym jest Internet. To wspaniały system, który umożliwia nam wymianę informacji pomiędzy urządzeniami, które są do niego podłączone. Dzięki niemu możemy pozostawać w stałym kontakcie z naszymi bliskimi, robić zakupy, oglądać filmy, a nawet pracować. Chyba nikt nie wyobraża sobie już życia bez dostępu do sieci. No właśnie, a skąd w ogóle bierze się w naszych urządzeniach Internet?

Internet radiowy, światłowodowy

Istnieją różne metody transmisji danych, których dostawcy sieci używają, aby zapewnić swoim użytkownikom połączenie z siecią.

Jeśli mieszkamy lub pracujemy w budynku z wieloma lokalami, bardzo często nasz internet będzie dostarczany przewodowo lub za pomocą światłowodów. Połączenie jest stabilne, a jeśli korzystamy ze światłowodów, jednocześnie możemy uzyskać największą prędkość przy jednoczesnej eliminacji strat podczas transmisji danych. Na szczęście, światłowody w coraz większym stopniu docierają także do mniejszych miejscowości, poza wielkimi miastami. Dzięki temu coraz więcej mieszkańców znajduje się w zasięgu szybkiego internetu.

Połączenie radiowe odbywa się za pośrednictwem sygnału cyfrowego, który jest przekazywany z nadajnika do odbiornika. Jest tanim i szeroko dostępnym rozwiązaniem, ale jego działanie uzależnione jest od lokalizacji i warunków atmosferycznych. Nie jest rozwiązaniem mobilnym, bo działa jedynie w miejscu gdzie antena odbiera sygnał z nadajnika.

Szybkość połączenia internetowego zależy więc od rodzaju połączenia i lokalizacji.

Za co odpowiada dostawca internetu?

Dostawca internetu odpowiada za dostarczenie swoim użytkownikom końcowym dostępu do połączenia sieciowego. Zobowiązany jest do dostarczenia połączenia sieciowego z prędkością deklarowaną, określoną w umowie, która nie może być niższa niż prędkość gwarantowana. Jego głównym zadaniem jest utworzenie odpowiedniej infrastruktury technologicznej – lokalnej, regionalnej lub krajowej, która pozwoli użytkownikom na transmisję danych między sobą. Dostawca musi ją regularnie sprawdzać, modernizować i na bieżąco usuwać wszelkie usterki i awarie, które powodują przerwy w dostawie Internetu. Podkreślić należy także, że dostawcy internetu są odpowiedzialni za doprowadzenie usługi do lokalu Klienta, czyli za tak zwaną sieć zewnętrzną. Działanie sieci wewnętrznej u Klienta (np. sieci bezprzewodowej wi-fi) nie jest zależne od dostawcy.

Dostawca internetu nie ponosi także odpowiedzialności za indywidualną działalność Abonentów w sieci – za informacje gromadzone i udostępniane za jej pomocą, płatności on-line i za niewykonanie usług przez inne podmioty (zamówione za pośrednictwem Internetu). Dostawca nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów internetowych, aplikacji czy systemów, do których ma się dostęp za pośrednictwem łącza internetowego. Za wszelkie awarie i przerwy w działalności poszczególnych podmiotów (np. mediów społecznościowych) nie odpowiadamy. Mówiąc dosłownie, awaria Messengera czy Facebooka lub jakiejkolwiek innej aplikacji, do użycia której potrzebny jest internet, nie jest naszą winą i to nie do nas powinna być zgłaszana 🙂

Gdzie można sprawdzać i zgłaszać awarie różnych serwisów?

Downdetector® to serwis, który udostępnia informacje o stanie i przestojach różnego rodzaju usług internetowych. Program zbiera raporty i statusy z różnych źródeł oraz na bieżąco wykrywa przerwy w dostawie operatorów sieci komórkowych i serwisów internetowych. Na stronie https://downdetector.pl/ można sprawdzić aktualne i archiwalne przerwy w dostępie do usługi w danych serwisach.

Podsumowanie

Dostawca internetu jest odpowiedzialny za dostarczenie swoim użytkownikom połączenia sieciowego oraz utrzymywanie całej infrastruktury technicznej. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, świadczonych przez serwisy internetowe czy też aplikacje.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z naszym Wsparciem Technicznym: 12 444 50 00 wew.2.

Masz pytania? Napisz do nas