Czym są farmy fotowoltaiczne?

Fotowoltaika jest obecnie najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w naszym kraju. Inwestorzy coraz częściej decydują się nie tylko na montaż mikroinstalacji do użytku prywatnego, ale również budowę farm fotowoltaicznych, które są w stanie zasilać w energię elektryczną wiele budynków. Czym są i jak je wybudować?

Co to jest farma fotowoltaiczna i czym różni się od zwykłej instalacji PV?

Farma fotowoltaiczna, nazywana również elektrownią słoneczną, to system składający się z dziesiątek, a nawet setek połączonych ze sobą paneli fotowoltaicznych. Montowane są one na gruncie i zajmują duży obszar, produkując ogromne ilości energii elektrycznej.

Najlepiej posłużyć się tu liczbami – o ile mikroinstalacja fotowoltaiczna zamontowana dla domu jednorodzinnego może posiadać moc nieprzekraczającą 50 kW, o tyle najmniejsze elektrownie słoneczne mają zwykle moc rzędu 1 MW (tysiąc kW). Co więcej, w Polsce coraz częściej powstają farmy fotowoltaiczne o mocach przekraczających kilka, a nawet kilkadziesiąt czy kilkaset MW!

To jednak niejedyna różnica. Właściciele mikroinstalacji PV produkują energię elektryczną na własny użytek. Prąd generowany przez elektrownię słoneczną może być natomiast w 100% sprzedawany zakładom energetycznym lub innym podmiotom. Co to oznacza w praktyce? Możliwość czerpania bardzo dużych zysków przez właścicieli farm fotowoltaicznych. W efekcie coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na taką inwestycję.

Ile można zarobić na farmie fotowoltaicznej? Nawet 375 złotych za 1 MWh wyprodukowanej energii. Inwestując w elektrownię słoneczną, która wytwarza rocznie 1000 MWh prądu, możliwe jest więc generowanie zysku na poziomie 375 tysięcy złotych! .

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną – jakie warunki należy spełnić?

Budowa farmy fotowoltaicznej może okazać się świetną inwestycją i sposobem na uzyskanie przychodu pasywnego. Jednak wymaga sporych nakładów finansowych oraz dopełnienia kilku formalności.

Chcąc zainwestować w elektrownię słoneczną, w pierwszej kolejności należy posiadać odpowiedni grunt. Można go kupić albo wydzierżawić, ale trzeba pamiętać o tym, że działka pod farmę fotowoltaiczną powinna:

  • posiadać powierzchnię minimum 2 ha;
  • mieć IV (lub niższą) klasę gruntu;
  • być płaska i niezacieniona;
  • posiadać dojazd;
  • znajdować się w pobliżu sieci energetycznej.

A co z kwestiami formalnymi? Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a także koncesji na sprzedaż energii (dotyczy to farm o mocy powyżej 500 kW). Oczywiście możliwa jest również budowa elektrowni na własny użytek – np. do zasilenia w prąd dużego zakładu produkcyjnego.

Przed inwestycją należy wziąć pod uwagę również duże koszty. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW to wydatek rzędu 3 milionów złotych. Na szczęście, biorąc pod uwagę dostępne dofinansowania oraz potencjalne zyski, inwestycja ta zwraca się stosunkowo szybko – w 7-9 lat.

Jak sprzedawać energię wytwarzaną przez farmę fotowoltaiczną?

Jeżeli zdecydujesz się wytwarzać energię na masową skalę, możesz sprzedawać ją na dwa sposoby. Pierwszym jest aukcja OZE, czyli rozwiązanie dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej oferowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeżeli w ramach takiej aukcji zaproponujesz najbardziej atrakcyjną cenę, podpiszesz kontrakt na dostawę energii.

Drugim sposobem na sprzedaż prądu jest podpisanie umowy PPA z odbiorcą końcowym, którym może być zarówno przedsiębiorstwo, jak i osoba prywatna. Jest to rozwiązanie, które zapewnia obu stronom stabilność, a samym wytwórcom zabezpieczenie odbioru energii.

Masz pytania? Napisz do nas