Działka pod fotowoltaikę – jakie warunki musi spełnić?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością zarówno wśród inwestorów prywatnych, jak i biznesowych. Nie ma w tym niczego dziwnego – z jednej strony pozwalają wytwarzać darmową energię ze słońca, a z drugiej ich zakup, dzięki licznym dofinansowaniom, jest coraz łatwiejszy. Jednak przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania warto zyskać pewność, czy sprawdzi się ono na działce, którą posiadasz. Jakie warunki powinna spełniać, by montaż fotowoltaiki był na niej możliwy?

Budowa instalacji fotowoltaicznej a wymogi działki

Wydajność paneli fotowoltaicznych zależy nie tylko od ich parametrów, ale również usytuowania. Działka powinna umożliwić poprawny montaż instalacji – w taki sposób, byś wykorzystał pełen potencjał fotowoltaiki.

Najważniejszą kwestią jest kierunek położenia paneli względem słońca. W naszej strefie klimatycznej optymalne jest usytuowanie ich na południe – dzięki temu moduły będą produkować najwięcej energii w środku dnia, a mniej w godzinach porannych i wieczornych. Warto więc zyskać pewność, że działka pozwoli na takie położenie paneli, by te działały z najwyższą efektywnością. Jeżeli nie jest to możliwe, można zastanowić się nad skierowaniem modułów na południowy wschód lub południowy zachód – co prawda będą one produkować nieco mniej energii, jednak są to różnice wynoszące zaledwie kilka procent.

Uwaga! Nie zaleca się kierowania paneli na północ – wtedy będą najmniej efektywne, a w celu zbilansowania strat niezbędne okazałoby się zainwestowanie w dużo większą liczbę modułów. Sprawność modułów obniża także skierowanie ich na wschód lub zachód. Jednak instalacja wschód-zachód wydłuża czas działania instalacji w ciągu dnia co w pewnych przypadkach jest właściwym rozwiązaniem.

Drugą ważną kwestią jest ukształtowanie działki. Jak zapewne wiesz, panele powinny mieć nieograniczony dostęp do promieni słonecznych – wszelkie występujące na danym obszarze zacienienia mogłyby ograniczyć ich ilość, co skutkowałoby obniżeniem wydajności instalacji fotowoltaicznej. Dlatego warto sprawdzić, czy w pobliżu miejsca montażu paneli nie znajdują się wysokie budynki, drzewa czy słupy.

Montaż fotowoltaiki a przepisy

Jeżeli planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej, której celem jest produkowanie energii na własny użytek, nie musisz obawiać się ograniczeń wynikających z obowiązujących w naszym kraju przepisów. Zgodnie z nimi, instalacje o mocy do 50 kW nie wymagają formalności, takich jak:

  • uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • uzyskanie zgody w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dzięki temu na budowę mikroinstalacji PV może zdecydować się niemal każdy, kto posiada odpowiednio usytuowaną działkę.

Jakie wymogi musi spełniać działka, by zbudować farmę fotowoltaiczną?

Więcej wymogów muszą spełniać działki dedykowane farmom fotowoltaicznym. Do tych najważniejszych, poza właściwym usytuowaniem, zaliczamy przede wszystkim:

  • odpowiedni grunt – o IV lub niższej klasie ziemi (bądź nieużytki rolne);
  • dużą powierzchnię – dzięki temu ustawione w rzędach panele nie będą wzajemnie się zacieniały;
  • należytą odległość od linii energetycznych (maksimum 200 m);
  • konieczność dostępu do drogi publicznej;
  • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tylko spełnienie powyższych warunków pozwoli zyskać pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a zapewnimy Ci pomoc – również w zakresie wyboru lub dostosowania działki do budowy instalacji fotowoltaicznej.

Przejdź do formularza

Masz pytania? Napisz do nas