Mój prąd 5.0 – kto może skorzystać i na jakich zasadach?

22 kwietnia 2023 roku ruszył piąty nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program Mój Prąd 5.0 obejmuje nie tylko instalacje PV, ale również pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz magazyny energii. Kto może z niego skorzystać, jaka jest wysokość dofinansowania i gdzie złożyć wniosek? Sprawdźmy!

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0?

Z dofinansowania skorzystać mogą prosumenci, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby swoich gospodarstw domowych. Obejmuje ono wszystkie wydatki związane z zakupem, montażem oraz uruchomieniem instalacji PV (oraz urządzeń dodatkowych, jak: pompy ciepła, magazyny energii czy kolektory słoneczne) w okresie od 1.02.2020 roku do dnia złożenia wniosku.

Z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 5.0 mogą skorzystać trzy grupy wnioskodawców:

 1. prosumenci, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie korzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 2. prosumenci, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie upustów net-metering i nie korzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej (pod warunkiem, że przejdą na system rozliczania net-billing);
 3. prosumenci, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering i korzystali już z dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Mój Prąd”.

Warto dodać, że prosumenci z ostatniej grupy będą mogli złożyć wniosek, jeżeli dofinansowana wcześniej mikroinstalacja została przyłączona i opłacona po 1.02.2020 roku, zmienili system rozliczania energii na net-biling oraz zgłoszą dodatkowe urządzenie (np. magazyn energii, pompę ciepła lub kolektor słoneczny).

Wysokość dofinansowania w ramach Mój Prąd 5.0

Program Mój Prąd 5.0 finansuje do 50% kosztów instalacji, a dopłaty mogą wynieść:

 • do 6 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną (dla 1 i 2 grupy prosumentów);
 • do 7 tys. zł (dla 1 i 2 grupy prosumentów) lub do 3 tys. zł (dla 3 grupy prosumentów) na instalację fotowoltaiczną wraz z urządzeniami dodatkowymi.

Co więcej, możliwe jest dofinansowanie innych urządzeń w kwotach:

 • do 5 tys. zł na magazyn ciepła;
 • do 28,5 tys. zł na gruntową pompę ciepła (grunt/woda oraz woda/woda);
 • do 19,4 tys. zł na pompę ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
 • do 12,6 tys. zł na pompę ciepła typu powietrze/woda;
 • do 4,4 tys. zł na pompę ciepła typu powietrze/powietrze;
 • do 16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej;
 • do 3 tys. zł na system zarządzania energią HEMS/EMS;
 • do 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne ciepłej wody użytkowej.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 58 tys. zł. Warto jedna pamiętać, że nie może ona przekroczyć 50% kosztów całej inwestycji. Budżet programu Mój Prąd 5.0 wynosi 955 000 tys. zł.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 można złożyć na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. W pierwszej kolejności należy założyć konto w serwisie i przygotować elektroniczne wersje dokumentów, takie jak: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, fakturę lub paragon za montaż instalacji oraz potwierdzenie dokonania płatności.

Nabór trwa od 22 kwietnia 2023 roku – jeżeli więc jesteś użytkownikiem instalacji fotowoltaicznej albo innego z wymienionych wyżej urządzeń, możesz złożyć wniosek online lub powierzyć to naszym specjalistom. Dopilnujemy wszystkich niezbędnych formalności dla Ciebie!

Zamów kontakt z naszym Konsultantem

Masz pytania? Napisz do nas