Panele fotowoltaiczne a ekologia. Czy instalacje PV są bezpieczne dla środowiska?

Jednym z najczęściej wymienianych powodów, dla których warto inwestować w fotowoltaikę, jest kwestia ekologii. Producenci często chwalą swoje instalacje za brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne. A jak jest naprawdę i czy panele fotowoltaiczne rzeczywiście są rozwiązaniami ekologicznymi? Sprawdźmy!

Instalacje fotowoltaiczne – sposób na ochronę środowiska

Nie zwlekajmy z odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu – tak, instalacje PV są bezpieczne dla środowiska. I to z kilku powodów.

Po pierwsze, są to rozwiązania, które umożliwiają produkcję energii z promieniowania słonecznego. W efekcie korzystające z nich firmy oraz osoby prywatne ograniczają pobór prądu z sieci, co redukuje ilość energii wytwarzanej przez elektrownie bazujące na paliwach kopalnych. Dzięki temu zmniejszone zostaje zużycie węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego, które emitują do atmosfery szkodliwe związki.

Po drugie, panele fotowoltaiczne, w trakcie procesu zamiany promieniowania słonecznego w energię elektryczną, nie wytwarzają gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla czy tlenków azotu. Są rozwiązaniami bezemisyjnymi, które podczas eksploatacji w żadnym stopniu nie zanieczyszczają powietrza i nie szkodzą środowisku naturalnemu. Korzystanie z nich pozwala znacząco zmniejszyć ślad węglowy.

Po trzecie, utylizacja zużytych paneli fotowoltaicznych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Większość komponentów, z których tworzone są instalacje PV, można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać w przyszłości. Nie bez znaczenia jest także trwałość paneli, którą szacuje się nawet na kilkadziesiąt lat! Ogranicza to konieczność częstej wymiany podzespołów i tym samym niweluje ryzyko powstawania odpadów. Warto również dodać, że coraz mniejszy ślad węglowy pozostawia proces produkcji paneli, co wynika z rozwoju technologicznego i korzystania przez wytwórców z zaawansowanych rozwiązań.

I w końcu po czwarte, fotowoltaika nie ma negatywnego wpływu na glebę, roślinność i zwierzęta. Dobrze przemyślany montaż oraz dobór właściwego miejsca posadowienia paneli, sprawi, że zniszczeniu nie ulegną siedliska lęgowe. Budowa instalacji nie degraduje gruntu, a same panele nie wytwarzają dźwięków, które mogłyby stanowić zagrożenie dla żywych stworzeń.

Czy korzystanie z fotowoltaiki jest bezpieczne dla człowieka?

Wiemy już, że instalacje fotowoltaiczne są rozwiązaniami ekologicznym i nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. A czy mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla człowieka? Nie, ponieważ nie wytwarzają spalin, a także dużego promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej, posiadają odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe, dzięki czemu nie ma ryzyka porażenia prądem.

Warto także rozprawić się z pewnym mitem. Wiele osób twierdzi, że instalacja fotowoltaiczna może zwiększyć ryzyko przyciągania piorunów w trakcie burzy. Nie jest to prawdą – ryzyko ich uderzeń jest bardzo niskie. Co więcej, możliwość skorzystania ze specjalnych instalacji odgromowych całkowicie eliminuje ten problem, dlatego możesz korzystać z paneli PV bez obaw i w każdych warunkach.

Jeżeli więc chcesz zainwestować w rozwiązania ekologiczne, które pozwolą Ci korzystać z odnawialnych źródeł energii, skontaktuj się z nami. Zaprojektujemy i wykonamy dla Ciebie instalację fotowoltaiczną, dzięki której zwiększysz swoją niezależność od zewnętrznych dostawców i ciągłych podwyżek prądu!

Masz pytania? Napisz do nas