Ulga termomodernizacyjna, czyli jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Ulga na fotowoltaikę przyznawana jest w ramach ulgi termomodernizacyjnej, na którą składają się wszelkie przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną danej nieruchomości. Jeśli jesteś posiadaczem fotowoltaiki i zamierzasz już w niedługim czasie rozliczyć PIT, dowiedz się, jak odliczyć instalację PV od podatku. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Ulga termomodernizacyjna 2023

Ulga termomodernizacyjna obejmuje różnorodne przedsięwzięcia, które wpływają pozytywnie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Mowa tutaj m.in. o zmianie źródła ciepła (np. montażu pompy ciepła), ociepleniu domu (np. wymianie okien, wykonaniu termomodernizacji elewacji) czy właśnie montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione przez właściciela instalacji fotowoltaicznej w 2022 roku, można odliczyć w zeznaniu PIT za ten rok. Podatek można obniżyć o koszt: kupna, montażu, materiałów budowlanych czy wszelkich usług, które były związane z wykonaniem tej inwestycji. Co ważne, rozpoczęte prace muszą być zakończone w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym opłacono pierwsze wydatki związane z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi.

Ulga termomodernizacyjna – kto może z niej skorzystać?

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej wymaga spełnienia kilku warunków. Zanim dowiemy się, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku, sprawdźmy najpierw, kto może to zrobić. Osoba, która chce skorzystać z ulgi podatkowej, musi rozliczać się wedle:

  • podatku liniowego (wg stawki 19% na PIT-36L),
  • skali podatkowej (osoby fizyczne, rozliczające się na zasadach ogólnych – stawki: 12% i 32% na PIT-36 i PIT-37),
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zróżnicowane stawki podatku od przychodu na PIT-28).

Co więcej, ulga przysługuje tylko właścicielom i współwłaścicielom domu jednorodzinnego. Wówczas każdy rozlicza po 50% kosztów poniesionych w ramach tej inwestycji. Oznacza to, że ulga podatkowa na fotowoltaikę nie dotyczy najemców budynków, właścicieli domów wielorodzinnych czy osób, które jeszcze nie dokończyły budowy domu.

Czym jest dom jednorodzinny? To budynek wolnostojący, który może być w zabudowie bliźniaczej, grupowej lub szeregowej. Służy on zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Pod względem konstrukcyjnym stanowi samodzielną całość. Dopuszczalna jest możliwość wydzielenia dwóch lokali mieszkaniowych czy jednego mieszkaniowego, a drugiego użytkowego (może on zajmować max. 30% powierzchni domu). Dzięki tej definicji dowiadujemy się, że z ulgi na fotowoltaikę mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i mali przedsiębiorcy. Ponadto, jeśli instalacja fotowoltaiczna zamontowana jest na budynku takim jak garaż, wówczas również możemy odliczyć PV od podatku.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku w 2023 roku?

Zastanawiasz się, jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku? Zarówno zakup, jak i montaż instalacji PV rozlicza się poprzez wypełnienie formularza PIT/0. Jest on załącznikiem do deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L czy PIT-37. Przypominamy, że wszelkie koszty poniesione z tytułu inwestycji w panele fotowoltaiczne, rozlicza się w roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki na rzecz tego przedsięwzięcia.

Musisz ponadto wiedzieć, że aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, koniecznie należy złożyć odpowiednie dokumenty. Najważniejsze są: faktury i rachunki, które zostały wystawione na materiały i usługi dotyczące prac termomodernizacyjnych, czyli w tym przypadku wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo osoba, która stara się o przyznanie ulgi, nie jest zobowiązana do wykonania audytu energetycznego. O zakresie prac termomodernizacyjnych decydują sami właściciele domów.

Ile wynosi odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W 2023 roku odliczenie ulgi termomodernizacyjnej wynosi maksymalnie 53 000 zł. Warto jednak zauważyć, że ta kwota odnosi się do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostały wykonane w budynku. Ponadto jest to maksymalna suma, niezależnie od tego, czy dana osoba posiada jedną, dwie czy więcej nieruchomości. Jeśli natomiast chodzi o małżonków, to na każdego z nich przypada limit 53 000 zł. Oznacza to, że łącznie mogą zyskać nawet 106 000 zł.

Warto również wiedzieć, że jeżeli kwota uzyskanych dochodów jest niższa od kwoty odliczenia ulgi, wówczas można odliczać nadwyżki w ciągu 6 lat od zakończenia roku, w którym zamontowano instalację PV. Co więcej, aby ustalić wysokość wydatków, które zostały poniesione w ramach inwestycji w instalację PV, pod uwagę brane są kwoty brutto z faktur (jeśli VAT nie został odliczony wcześniej).

Program „Mój prąd” a ulga termomodernizacyjna

Kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych nie trzeba ponosić samodzielnie. Możemy zdecydować się na skorzystanie z dofinansowania, np. programu „Mój Prąd”. Czy w takim przypadku można również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jak najbardziej! W takiej sytuacji jednak odliczeniu podlegają wyłącznie koszty, które zostały poniesione przez właściciela nieruchomości. W skład tzw. środków własnych wchodzą również wszelkiego rodzaju pożyczki czy kredyty, które zaciągnięto na daną inwestycję fotowoltaiczną.

Masz pytania? Napisz do nas